Finansiärer är Botnia-Atlantica, Österbottens förbund (FI), Länsstyrelsen Västerbotten (SE), Länsstyrelsen Västernorrland (SE), Nordland fylkeskommune (NO), Yrkeshögskolan Novia (FI), Länsstyrelsen Jämtland (SE), Fylkesmannen i Nordland (NO), Fylkesmannen i Troms (NO), Regional Jordbruksforskning för norra Sverige (SE), Norska IR-middler (NO). 

 

Botnia-Atlantica logo