Aktuellt

Demotillfällen och coronaviruset,
uppdatering 20.3 2020

UPPDATERING p.g.a. coronaviruset: Vi har två presentationstillfällen med demonstration av packningsmaskinen inplanerade:

Den 27/4 vid Yrkesakademin i Jakobstad, Finland
Den 14/5 hos RISE SMP i Umeå i Sverige

På grund av Corona finns det stor risk att dessa kommer att ställas in.

Vi kommer då att försöka ordna ett Webinar.

Information om när och hur man kopplar upp sig kommer att finnas på denna sida och facebooksidan: https://www.facebook.com/Wet-Grain-in-Package-201704743686247/

 

 

 

 

 

 

 

Kalkylator uppdaterad plus instruktionsvideon till denna

Mikael Ehrs från YH Novia som jobbat med handelsmodellen har i december uppdaterat kalkylatorn på hemsidan. Med hjälp av denna kan spannmålsodlaren själv jämföra de tre olika metoderna ekonomiskt; torkning, krossensilering i slang samt krossensilering i storsäck.

Meningen är alltså att man använder gårdens personliga värden för att enkelt kunna jämföra fodersituationen och vilken förvaringsmetod som är mest lönsam. Förslag finns också på olika "standardvärden" som underlättar ifyllandet, eftersom många olika faktorer tas i beaktande i denna modell.

Behövs det, har Mikael även gjort videon på youtube som du hittar nedanför kalkylatorknapparna.

Själva kalkylatorn kan du öppna endera i din webbläsare eller ladda ner som excelfil. Länk till kalkylatorn och instruktionsvideon finns >>här.

Mikael tar ännu emot feedback på programmet.

 

Hurtigrutseminarium i Bodö, Norge, 25-26 november 2019

I år hölls Hurtigrutseminariet på land, på Bodö i Nordland fylke. Det är 18 året som NIBIO arrangerar Hurtigrutseminariet. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forskar och sprider kunskap om bl.a. matproduktion, miljö, skog och andra biobaserade industrier. Projektet Wet Grain deltog genom en föreläsning under rubriken Økt lønnsomhet i korndyrking i nordområdene. Länk till programmet. 

 

 

 

Maskindemo i Norge, 25 november 2019

I samband med Hurtigrutseminariet i Bodö, hölls en maskindemo med en uppdaterad version av packningsutrustningen.

 

 

 

 

 

Posters från CAC i Rovaniemi, mars 2019

The 10th Circumpolar Agriculture Conference ordnades i Rovaniemi den 13-15 mars 2019. Projektet deltog med postrar samt presentationer vid tillfället.

Postrarna från uställningen kan ses här!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder från demodagen den 8 november 2018

Den 8 november testades en prototyp för packningsmaskinen som är under konstruktion vid Svensk Maskinprovning. Tillfället ägde rum vid YA i Gamla Vasa och samtidigt informerades publiken om andra jordbruksrelaterade projekt.

Den första maskinen som konstruerades var en stående modell och vid demotillfället testades en prototyp som packar säcken liggandes.

Som arrangörer var vi glada över många intresserade besökare!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demodag 8 november 2018 

Vi har en demodag av den packningsmaskin som är under konstruktion vid Svensk Maskinprovning. Demodagen sker vid YA i Gamla Vasa klockan 12-14. Förutom att ha information om Wet Grain in Package, kommer även andra projekt att delta; projektet Kursgården 2018 från YA samt ett annat jordbruksrelaterat projekt vid Novia, Precikem II. Tillfället äger rum utomhus och i ouppvärmda utrymmen så varma kläder rekommenderas. Kostnadsfritt kaffe och tilltugg. Vi hoppas få många intresserade besökare! Välkomna!

Bondebåten 23 mars 2018 

Vi deltar på Bondebåten som avgår från Vasa till Umeå. Anmälan till arrangörerna senast den 8 mars.

Kom med och anmäl dig här!