Material

Posters från CAC-konferens mars 2019

se postrarna här

Effektivisering av spannmålspackning

Yiru Hu. 2018. Examensarbete, 15 hp. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Umeå Universitet. 

Syftet är att konstruera en testrigg eller en helt ny packningsenhet som packar spannmål hårdare jämfört med kolvläggare som i dag är en vanlig metod, och utan att säcken spricker.

läs examensarbetet här (pdf)

Projektets broschyr mars 2018

ladda ner broschyr

Våtlagring av spannmål

Stefan Taavoniku. 2017. Examensarbete, 15 hp. Högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Umeå Universitet. 

Syftet är att konstruera en testrigg som kan bestämma porositet (packningsgrad) som funktion av tryck vid olika vattenhalt för olika spannmålslag.

läs examensarbetet här (pdf)

Wet Grain Packaging, an EPS-project

En studerandegrupp som deltog i EPS-programmet (European Project Semester) arbetade kring storsäckar för förvaring av vått ensilerat spannmål. Deras rapport som blev klar hösten 2017 finns att laddas ner på engelska. 

läs rapporten här (pdf)