Material

Projektets broschyr mars 2018

ladda ner broschyr

Wet Grain Packaging, an EPS-project

En studerandegrupp som deltog i EPS-programmet (European Project Semester) arbetade kring storsäckar för förvaring av vått ensilerat spannmål. Deras rapport som blev klar hösten 2017 finns att laddas ner på engelska. 

Final_Report_Korntainer_Autumn2017-1.pdf