Material

Slutrapport för teknikdelen

Läs rapporten här (pdf)

 

Bilaga 1 till teknikdelen

Våtlagring av spannmål

läs rapporten här (pdf)

 

Bilaga 2 till teknikdelen

Effektivisering av spannmålspackning

läs rapporten här (pdf)

Slutrapport för miljöpåverkansdelen

Lär rapporten här (pdf)

 

Posters från CAC-konferens mars 2019

se postrarna här

Projektets broschyr mars 2018

ladda ner broschyr

Wet Grain Packaging, an EPS-project

En studerandegrupp som deltog i EPS-programmet (European Project Semester) arbetade kring storsäckar för förvaring av vått ensilerat spannmål. Deras rapport som blev klar hösten 2017 finns att laddas ner på engelska. 

läs rapporten här (pdf)