Material

Posters från CAC-konferens mars 2019

se postrarna här

Projektets broschyr mars 2018

ladda ner broschyr

Wet Grain Packaging, an EPS-project

En studerandegrupp som deltog i EPS-programmet (European Project Semester) arbetade kring storsäckar för förvaring av vått ensilerat spannmål. Deras rapport som blev klar hösten 2017 finns att laddas ner på engelska. 

Korntainer.pdf