Handel

 

En viktig del av projektet är att skapa en modell för hur handel med krossensilerad säd i storsäck kunde bära sig i jämförelse mer konventionell spannmålsodling.

Vi samlar information om de relevanta kostnadsfaktorerna och skapar en interaktiv räknare där man kan väga faktorer mot varandra och se vilka kostnader och inkomster man kan få från att använda krossensilering i säck mot att torka sin säd på traditionellt sätt (eller att krossensilera säden, men förvara den i slang).

Modellens faktorer (mängd spannmål, fuktighetsgrad, transportsträckor, säckåtgång, försäljningsdatum, etc.) ger en mångsidig bild av var kostnadsfördelarna ligger. 

Utöver detta kommer vi också att se på mer specifika scenarios och jämföra kostnaderna för de olika  alternativen. T.ex. arbetet involverat i utfodring med krossensilerad säd - hur effektiv man än gör säckens öppning och hantering är det svårt att konkurrera med effektiviteten hos en silo/spannmålsskruv. ​Hur mycket mer kommer arbetet att kosta?​ Hur skiljer sig arbetet åt i utfodringen på en nötkreatursgård och en svingård? Hur är det med Norges får?​ Alla parter är inblandade i att fundera ut de mest informativa scenarierna.

 

Kontaktperson: mikael.ehrs@novia.fi

 

Demotest (not in use)

koräter
Handel
Krossensilerad spannmål
rova5