Odlingsstudier

 

Odlingsstudier av spannmål genomförs normalt med avseende på torr vara som lagras vid 14% fukthalt.

Vid våtlagring skördas spannmålen vid högre vattenhalt (25-35 % fukthalt) vilket innebär att odlingsstudier måste genomföras för att få fram mognadsprocess vid dessa vattenhalter. Dessa studier krävs för att kunna genomföra modellering av odlingen. Fältförsök görs med svenska, norska och isländska odlingssorter.

Försöken sker i Tjøtta och Tromsø i Norge samt i Umeå och Ås i Sverige.

En modell för mognad av vårkorn i norr har tagits fram inom projektet. Mera information om denna hittas här: länk.

Kontaktpersoner:

ievina.sturite@nibio.no samt anne-maj.gustavsson@slu.se

 

En karta över Skandinavien.
En skördetröska i bruk.
Fyra olika spannmålssorter.
Ett sädesfält i bergslanskap.