Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsen och dess innehåll omfattas av EU:s tillgänglighetsdirektiv, eftersom projektet ägs eller görs i samarbetet med Yrkeshögskolan Novia. Projektets webbplats har publicerats våren 2017 och strävar efter att uppnå standarden för WCAG 2.1 AA-nivån.
Målsättningen är att webbplatsen är tekniskt tillgänglig, innehållet förståeligt och att den fungerar för alla användare.
Webbplatsen uppnår en stor del av kraven för AA-nivån. Följande saker jobbar vi ännu med:

  • Uppdatering av filer
  • Tab-navigering
  • Textning av videon

Om du märker andra brister i webbplatsens tillgänglighet så kan du meddela om bristerna i detta formulär på Yrkeshögskolan Novias webbplats. Vi besvarar feedbacken inom 2 veckor.
Vi jobbar aktivt med att förbättra tillgängligheten på webbplatsen.
Tillgänglighetsutlåtandet har uppgjorts 13.10.